AURELIA!

Management en Consultancy

Flower

Gemak en ICT


Organisaties verwachten gemak van ICT. Het moet het gewoon doen. De uitdaging voor ICT is het adequaat ondersteunen van bedrijfsprocessen, een faciliterende rol. De T van technologie is daarbij secundair. Het gaat om het leveren van informatie en het faciliteren van communicatie: to the point, smooth and easy.

Aurelia! zorgt voor de verbinding tussen business en ICT. Een heldere vertaalslag van wensen en eisen van de organisatie naar ICT. Scherpe analyses in combinatie met persoonlijke betrokkenheid en daadkracht. Het is de uitdaging en de kunst om de eenvoud te zien en concrete oplossingen te leveren.

Aurelia! werkt samen met gerenommeerde adviesbureaus en met een aantal gedreven en zelfstandige professionals. Wim Engels is zelf inzetbaar als directie-adviseur (kritisch mee-denker, klankbord en coach) en als interim manager.

Speerpunten van Aurelia! zijn:

ERP Readiness

 • Organisaties zijn vaak onvoldoende voorbereid op een ERP-traject (eerste implementatie of vervanging van bestaande software)
 • De ERP Readiness aanpak bestaat uit de volgende building blocks:
  • Strategic Fit:  inbedding van ERP door betrokkenheid top management, fit met ondernemingsstrategie en analyse verdienmodellen (of business models)
  •  Business Process Blueprinting: analyse, visualisatie, standaardisatie en mogelijk ook verbetering van bedrijfsprocessen
  • Master Data Management: definities van de belangrijkste business begrippen, conventies m.b.t. coderingen en data governance processen; voorbereiding eventuele data migraties
  • IT Architecture: inpassing van ERP in het applicatie-landschap; best-of-breed afweging; consolidatie van softwarepakketten met overeenkomstige functionaliteit; interfacing analyse
  • ERP Architecture: structurele beslissingen m.b.t. de inrichting van het ERP-pakket bijvoorbeeld inzake modules, licentietype, database architectuur, server locatie, etc.
 • Parallel aan een ERP Readiness program kan de selectie van een ERP-pakket en van een implementatie partner plaatsvinden

 

IT Governance en Besluitvorming

 • IT Governance framework zorgt voor houvast en transparantie; zie het Whitepaper: IT Governance voor Beslissers
 • Bij complexe besluitvorming met uiteenlopende stakeholderbelangen helpt duidelijk en strak voorzitterschap met eenvoudige vergader-afspraken
 • Gedegen voorbereiding, agenda-ontwikkeling: per thema of bijeenkomst bepalen: informeren, discussiëren, inspireren of besluitvorming?


Project Reviews

 • ICT Project Review: desgewenst met korte doorlooptijd
 • Voor lopende – en nieuwe projecten: projectaanpak, risico-analyse, succeskans vergroten
 • KING2-aanpak voor project supervisie
 • Eventueel opdeling in kleinere projecten –> haalbare doelen


ICT-trends presentatie

 • Koersbepaling voor ICT binnen grotere organisaties en voor ICT-dienstverleners
 • Vertaalslag nodig van business naar ICT –> bedrijfsproces en klanten staan centraal
 • Korte verkenningen: ICT Trends Workshop, Cloud Computing Workshop, Internet of Things e.d.


Realisatie veranderingen, interim management

 • Tijdelijke ICT-directie of CIO-rol en projectdirectie bij ICT-strategie-ontwikkeling
 • Bij het opzetten van nieuwe organisaties, of andere complexe veranderingen
 • Intensieve tijdelijke betrokkenheid –> impuls voor organisatie
 • ICT Vereenvoudiging is leidraad; zie www.it-simplification.nl
x